NBB District Delft  


Korte impressie van de van de ledenvergadering van het district Delft
zaterdag 13 mei - Berkel en Rodenrijs

Van de Secretaris

Deze vergadering stond In het teken van de bestuurswisseling van het district.
Aad Noord, Klaas Munneke en Kees van Leeuwen gaan na jarenlange inzet stoppen en dragen het stokje over aan nieuwe bestuursleden:
- Joyce Hofman, voorzitter
- Hedwig van Glabbeek, secretaris
- Roland van Ommen, DKL

De aanwezige verenigingen stemden allen verheugd in met deze nieuwe bestuursploeg.
Hans Taal was waarnemend voorzitter in de oude samenstelling en zal weer / nog als club adviseur in het bestuur blijven.

Daarmee zijn er nog wel enkele vacatures: een nieuwe penningmeester en een tweede DKL.
Het spreekt vanzelf dat deze functies zo spoedig mogelijk moeten worden ingevuld om het nieuwe bestuur goed te kunnen laten functioneren. Er is immers werk genoeg om in deze roerige Bridgetijden verenigingen te kunnen blijven ondersteunen in hun activiteiten en daarnaast diverse cursussen te organiseren voor leden van deze verenigingen. Wellicht weet u zelf kandidaten voor deze functies.

De vertrekkende bestuursleden Aad Noord en Kees van Leeuwen kregen uit handen van de vicevoorzitter van de NBB Theo van Munnen een onderscheiding uitgereikt - een 'Stuur' - voor hun jarenlange verdiensten. Het district zal in de komende ledenvergadering afscheid nemen van Klaas Munneke die helaas voor deze vergadering verhinderd was.

In de vergadering is goedkeuring gegeven aan de jaarstukken van het afgelopen seizoen te weten het secretariële jaarverslag en de financiële stukken. Tevens is de begroting van het lopende seizoen vastgesteld.

Het nieuwe bestuur heeft met de aanwezigen in een vraag en antwoord spel de stand van zaken bij de verenigingen besproken  en een aantal zaken zoals het doen van verbeteringen In de communicatie tussen district en de verenigingen en natuurlijk met de leden van deze verenigingen.

NB
- Aad en Klaas blijven nog even op de achtergrond aanwezig, zie Organisatie voor een overzicht van het nieuwe bestuur en de vacatures.

De sturen, uitgereikt door Theo van Munnen

              

Namens het district oorkondes 'lid van verdienste' voor Kees en Aad

             

De wisseling van de wacht: