NBB District Delft  


Laatste wijziging 7-mei-2022

Kaderopleidingen

Cursus "Basisvaardigheden Clubleiding"  -  (CLA)

2020
Cursus BVC is drie weken uitgesteld. Nieuwe gegevens: BVC cursus 2020.pdf
Aanmelden: ...
Overzicht inschrijvingen: Deelnemers BVC

Doelstelling Het kunnen leiden van een groep op een bridgeavond van een vereniging.
Hiertoe wordt in de Module Organiseren geleerd om schema's en dergelijke voor clubavonden te kunnen hanteren waarbij gebruik gemaakt wordt van het NBB-Rekenprogramma en daarnaast in de Module Arbitreren de meest voorkomende arbitrages te behandelen , zoals bijvoorbeeld “het onvoldoende bod”.

Cursus Clubleider B

2019
cursus Clubleider B, start 30 januari 2019
Info: CLB cursus 2019 poster - V2.pdf
Aanmelden: ....
Overzicht inschrijvingen: Deelnemers CLB

Doelstelling Het kunnen oplossen van elk technisch probleem op een club. Uitrekenen van een wedstrijden m.b.t. de butlermethode, viertallen, arbitrale scores, Neuberg,  'combi-tafel? en de totaaluitslag van een serie zittingen. Het opzetten van een clubcompetitie. O.a. de spelregels kunnen hanteren  t.a.v. alle technische overtredingen bij het bieden en afspelen.
Cursus Wedstrijdleider

Deze cursus wordt door de NBB gegeven. (Zie website NBB.) U dient in het bezit te zijn van het diploma CL-B.
Daarnaast moet u een spelkennistest (Hoofdklasseniveau) afleggen, tenzij u 2e divisie of hoger speelt.